Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Magdziarz Wojciech

Wojciech Stanisław Magdziarz

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
W latach 1958-59 r. będąc uczniem V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie założył i kierował konspiracyjną organizację młodzieżową o nazwie Polska Walcząca i Karząca, której członkowie przeprowadzali akcje zrywania czerwonych flag na ulicach Krakowa. Po dekonspiracji organizacji przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą przy udziale dyrektora szkoły oraz przedstawicieli kuratorium. 
Jesienią 1980 r. jako pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. członek redakcji pisma „Universitas” wydawanego przez uczelnianą Komisję Zakładową związku. 
W latach 1982-9 zaangażowany w prowadzenie niezależnej działalności dydaktycznej w formie wykładów dla studentów. Współpracował z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych.    
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN