Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Koszytkowski Leszek
Leszek Jan Koszytkowski
ur. w 1955 roku w m. Tropy Sztumskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Wszedł w skład Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy. W pierwszym półroczu 1981 r. był rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Elblągu, a następnie etatowym pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” na stanowisku redaktora Biuletynu Informacyjnego ZR. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. ukrywał się do 3 stycznia 1982 r.
Internowany 4 stycznia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie, gdzie 14 sierpnia 1982 r. wziął udział w akcji protestacyjnej internowanych. Podczas pacyfikacji protestu został pobity przez funkcjonariuszy służby więziennej. Po tych wydarzeniach przez 28 dni prowadził głodówkę protestacyjną. Został zwolniony z internowania 9 grudnia 1982 r., pozostawał bez pracy do 1984 r. W tym czasie nakłaniany do emigracji z kraju. W latach 1985-1987 był kolporterem wydawnictw drugoobiegowych oraz redaktorem podziemnego pisma „Biuletyn Regionu Elbląskiego «Solidarność»”. W 1990 r. zaangażował się w kampanię wyborczą Komitetu Obywatelskiego w gminie Stary Targ przed wyborami samorządowymi. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Karol Nawrocki, Studium przypadku. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim (1976-1989), Elbląg-Gdańsk 2014
Karol Nawrocki, Zarys historii NSZZ "Solidarność" Regionu Elbląskiego (1980-1989), Gdańsk 2010