Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Suchogórski Wiesław

Wiesław Bronisław Suchogórski

ur. w 1958 roku w m. Kożuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Wiesław Suchogórski prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1985. 
Jako student Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, we wrześniu 1980 roku wszedł w skład komitetu założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W czerwcu 1981 roku został przewodniczącym NZS na uczelni. Podczas ogólnopolskiego strajku studenckiego w grudniu 1981 roku wziął udział w strajku okupacyjnym.
W związku z działalnością opozycyjną, został w dniu 14.12.1981 r. internowany w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie, gdzie pozostawał osadzony do dnia 23.07.1982 roku.
Po wyjściu na wolność działał w Komitecie Studenckiej Samoobrony i zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw. W dniu 15.03.1984 roku został aresztowany pod zarzutem nielegalnej działalności obejmującej gromadzenie i rozpowszechnianie publikacji bezdebitowych. Więziony w areszcie milicyjnym w Gorzowie Wielkopolskim oraz w aresztach  śledczych w Lesznie i Międzyrzeczu. Zwolniony w dniu 25.07.1984 roku na mocy amnestii. 
Został relegowany ze studiów w gorzowskiej filii AWF.
W latach 1980-1985 był objęty stałą kontrolą operacyjną przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa. W okresie od 15.03.1984 r. do 15.03.1986 r. zastrzeżono mu również możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN