Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Augustyn Gadzina

ur. w 1952 roku w m. Leszczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Pan Augustyn Gadzina jako członek NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego w latach 1982-1983 działał w konspiracyjnej strukturze pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. W rezultacie został zatrzymany w dniu 29 XII 1983 r. przez Służbę Bezpieczeństwa w Bielsku Białej i objęty śledztwem prokuratorskim. Usłyszał zarzut uczestniczenia w okresie od 12 XII 1981 r. do 30 IX 1983 r. w działalności podziemnej struktury w skrócie zwanej „Trzeci Szereg”, w ramach której w latach 1982-1983 zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie ówczesnego województwa bielskiego. Ponadto zarzucono mu, iż w okresie od wiosny 1983 r. do lata 1983 r. brał udział w nadawaniu audycji nielegalnego Radia „Solidarność”, podczas których szkalowano ustrój oraz naczelne władze PRL. W ramach prowadzonego postępowania karnego prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. W dniu 25 IV 1984 r. śledztwo zostało warunkowo umorzone. 
Z uwagi na prowadzenie działalności opozycyjnej do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa w ramach spraw o kryptonimach: „Gama” oraz „Kaktus”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN