Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kłos Stanisław

Stanisław Marcin Kłos

ur. w 1940 roku w m. Gorliczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Stanisław Marcin Kłos w latach 1969-1981 pracował jako kierownik Piekarni nr 1 Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Oddział w Łańcucie. W 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” WSS „Społem” Oddział w Łańcucie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach od 16.12.1981 r. do 13.01.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. Następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz utrzymywał się z pracy na własnym gospodarstwie rolnym. W wyniku rewizji w miejscu zamieszkania, w trakcie której funkcjonariusze SB znaleźli materiały bezdebitowe, został zatrzymany 12.05.1982 r. oraz ponownie internowany do 1.07.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa.
W latach 1982-1989 był kolporterem i łącznikiem siatki kolportażowej działającej na terenie Łańcuta i Przeworska, współpracując w tym zakresie od 1983 r. z podziemnymi strukturami NSZZ RI „Solidarność”. W związku z prowadzoną działalnością funkcjonariusze SB wielokrotnie przeszukiwali jego dom i zabudowania gospodarskie, był on zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989. Objęto go również zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez RUSW w Przeworsku w latach 1986-1988. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN