Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jungiewicz Józef

Józef Jungiewicz

ur. w 1936 roku w m. Połaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 358/2015
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Sądeckich Zakładach Elektrod Węglowych (SZEW) w Nowym Sączu. W styczniu 1981 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej. Był delegatem „Solidarności” Regionu Małopolska na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, uczestniczył w obydwu jego turach. Należał do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków. Podczas zjazdu wybrano go także do Komisji Krajowej „Solidarności”. 
W dniu 14 grudnia 1981 r. na mocy decyzji nr 150/81 Komendanta Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu. Podczas internowania uzyskał zezwolenie na czasowe leczenie poza Ośrodkiem Odosobnienia. W dniu 27 lutego 1982 r. Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu wydał decyzję nr 26/82 o uchyleniu internowania. 
Przed wyborami do Rad Narodowych w 1984 r. był jednym z sygnatariuszy oświadczenia skierowanego do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy uczestnictwa w wyborach. W latach 1982-1984 oraz 1985-1988 władze zastrzegły mu możliwość wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej