Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Daciuk Zbigniew

Zbigniew Daciuk

ur. w 1941 roku w m. Kryłów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
W 1981 r., jako funkcjonariusz Batalionu Pogotowia i Zmotoryzowanych Patroli Komendy Stołecznej MO w Warszawie, aktywnie działał na rzecz utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. W dniach 25-26 maja 1981 r. uczestniczył w zebraniu w Batalionie Pogotowia KSMO, na którym powołano Tymczasowy Komitet Założycielski ZZFMO. Brał również udział w zjazdach delegatów jednostek MO, odbywających się w dniach 1 czerwca 1981 r. oraz 9 czerwca 1981 r., na których wyłoniony został Ogólnopolski Komitet Założycielski. Został jednym z członków Prezydium OKZ ZZFMO, a od 23 czerwca 1981 r. członkiem II OKZ ZZFMO. Był także sygnatariuszem wniosków o zarejestrowanie ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Z powodu aktywnej działalności w ZZFMO, w dniu 17 czerwca 1981 r. został zwolniony ze służby w MO na podstawie art. 65 ust. 2 pkt 7 ustawy o stosunku służbowym funkcjonariuszy MO z 31 stycznia 1959 r. Ponadto zakazano mu wstępu do jednostek milicyjnych. Pomimo zwolnienia ze służby kontynuował działalność w ramach ZZFMO. W dniu 25 września 1981 r. uczestniczył w rozprawie rejestracyjnej ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a po zawieszeniu rozpatrzenia wniosku o rejestrację, był jednym z kilkudziesięciu osób, które w ramach protestu okupowały budynek Hali Gwardii. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności i w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z członkami ZZFMO z Warszawy. 16 grudnia 1981 r. został wezwany do KSMO, po przesłuchaniu i pouczeniu zwolniono go do domu. W dniu 19 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Internowanie uchylono 30 grudnia 1981 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej