Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kucharski Jerzy

Jerzy Zbyszko Kucharski

ur. w 1948 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
W początku lat 80. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego w Płocku. Z powodu tego zaangażowania 16 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku–Mielęcinie. Wolność odzyskał 12 sierpnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN