Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Klimczyk

ur. w 1952 roku w m. Trzebnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 384/2018
Biogram
Henryk Klimczyk był pracownikiem Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego (ZZSD) „Polar” we Wrocławiu”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną na terenie miejsca pracy. W dniach 14-18.12.1981 r. uczestniczył w strajkach pracowniczych w Zakładach „Predom - Polar”, za co wraz z całą załogą został zwolniony i po dwóch tygodniach przywrócony do pracy. 
W związku z prowadzoną działalnością był 21.12.1981 r. zatrzymany, a następnie internowany w Zakładzie Karnym we Wrocławiu i w Nysie, gdzie przebywał do 08.03.1982 r. 
Od 1982 r. współpracował z Tajnym Komitetem Strajkowym oraz Komitetem Organizacyjnym NSZZ „Solidarność”. W maju 1982 r. założył wydawane w ZZSD „Polar” opozycyjne czasopismo „U Nas” i do końca października 1982 r. był członkiem jego redakcji. Zajmował się również kolportażem ulotek oraz prasy podziemnej między innymi „U nas”, „Z dnia na dzień”, „Region”.
W związku z prowadzoną działalnością w dniu 05.06.1982 r. został powołany na trzymiesięczne szkolenie wojskowe w ramach służby czynnej w wojskowym obozie specjalnym w przy 1. Brygadzie Saperów w Brzegu. Natomiast w roku 1986 otrzymał na okres dwóch lat zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej