Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawłowski Tadeusz

Tadeusz Pawłowski

ur. w 1959 roku w m. Wola Uhruska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był wiceprzewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Współpracował z działaczami Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz z działaczami KPN. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw m.in. broszury „Obywatel a Służba Bezpieczeństwa”. Był organizatorem akcji plakatowych i ulotkowych oraz  współzałożycielem Komitetu Więzionych za Przekonania przy WSP w Kielcach. Z racji działalności opozycyjnej był objęty kontrolą operacyjną prowadzoną w latach 1981-1985, również w czasie odbywania służby wojskowej. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. był internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Areszcie Śledczym w Kielcach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN