Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kisieliński Waldemar

Waldemar Aleksander Kisieliński

ur. w 1931 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Waldemar Kisieliński był pracownikiem Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy w latach 1981-1989. Po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu działalności związkowej i próbował zorganizować strajk. Z tego powodu był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie w okresie od 16 grudnia 1981 r. do 28 czerwca 1982 r., a następnie, w okresie od 28 czerwca 1982 r. do 18 września 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. W dniu 22 czerwca 1988 r. został skazany przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Nidzicy za gromadzenie wydawnictw bezdebitowych na 35 tys. zł grzywny. W dniu 19.07.1988 r. Kolegium Odwoławcze d/s Wykroczeń przy Wojewodzie Olsztyńskim utrzymało w mocy orzeczenie I instancji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN