Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stobiecki Leon

Leon Stobiecki

ur. w 1933 roku w m. Sulejów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015
Biogram
Leon Stobiecki w grudniu 1970 r. był współorganizatorem strajku w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR), członkiem Komitetu Strajkowego oraz uczestniczył w demonstracjach robotniczych na ulicach Gdańska. W styczniu 1971 r. został delegatemi załogi GSR na spotkanie z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. W latach 1978-1980 był działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, drukarzem i kolporterem m.in. „Robotnika Wybrzeża”.  
Od 1976 r. był pracownikiem Stoczni im. Westerplatte w Gdańsku, w oddziale Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. W sierpniu 1980 r. był organizatorem strajku w stoczni, przewodniczącym Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych MON i MSW. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 14.12.1981 r. do 10.12.1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej