Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Foltyński

ur. w 1954 roku w m. Bielawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Pan Ryszard Foltyński w okresie od marca 1982 r. do kwietnia 1984 r. był członkiem zespołu redakcyjnego pisma TMKK „Solidarność” - Regionu Dolny Śląsk - Bielawa, Dzierżoniów, Świdnica - „Odgłosy”. Jako przedstawiciel zakładów BESTER w Bielawie brał udział w tajnych zebraniach, na których współredagował treści wyżej wymienionego miesięcznika. 
Pan Foltyński brał udział w akcji organizowania i przekazywania pomocy rodzinom osób więzionych  z przyczyn politycznych. W latach 1982-1989 Pan Ryszard Foltyński kolportował wydawnictwa niepodległościowe. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej