Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Adam Musielak

ur. w 1953 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Andrzej Musielak od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy, przewodniczącym Komitetu Założycielskiego i członkiem Prezydium Komisji Uczelnianej.
W 1981 r. był członkiem Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I WZD Regionu Bydgoskiego. 
W związku z prowadzoną działalnością związkową został internowany w okresie od 13.12.1981 do 10.07.1982 r.  w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
W latach 1983-1989 był członkiem władz podziemnego Bydgoskiego Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność”, inicjatorem i koordynatorem współpracy z francuskimi związkami zawodowymi, autorem tekstów pisma „Informator Bydgoski”, organizatorem sieci kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych oraz  założycielem biblioteki książek drugiego obiegu. 
W 1988 r. był aktywnym członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na ATR w Bydgoszczy. W 1989 r. został członkiem Biura Organizacyjno-Informacyjnego, następnie Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”. Do 1990 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN