Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pastuszewska Teresa
Teresa Hanna Pastuszewska
ur. w 1949 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 65/2018

Biogram

Teresa Pastuszewska w latach 80-tych XX wieku była działaczką opozycyji demokratycznej w Bydgoszczy. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania, na których omawiano m.in. kierunki działania zespołu redakcyjnego Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego „Solidarność”. Uczestniczyła w Mszach Świętych za Ojczyznę, procesach politycznych działaczy opozycyjnych oraz nielegalnych zgromadzeniach, podczas których manifestowała wyznawane poglądy polityczne. Zbierała składki członkowskie, prowadziła kolportaż podziemnych wydawnictw oraz utrzymywała kontakty z czołowymi działaczami „Solidarności” województwa bydgoskiego.
W latach 1986-1989 zajmowała się redagowaniem, wydawaniem i kolportażem materiałów bezdebitowych. Tworzyła struktury konspiracyjne ds. poligraficznych i kolportażowych, przechowywała powielacze oraz zajmowała się finansami Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. Udostępniała także swoje mieszkanie na potrzeby drukowania ulotek, kalendarzy „Solidarności” i innych podziemnych wydawnictw.
Za powyższe była wzywana na przesłuchania w charakterze świadka w sprawie wydawania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw oraz inwigilowana przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1986-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej