Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jastrzębski Zdzisław

Zdzisław Jastrzębski

ur. w 1946 roku w m. Człuchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Zdzisław Jastrzębski był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Sosnowcu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na kopalni. W okresie trwania stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności opozycyjnej. 
W tym okresie zaangażował się w pomoc osobom internowanym oraz współorganizował spotkania z byłymi działaczami zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. 
W dniu 16 IV 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w: Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie oraz Uhercach. W dniu 14 VII 1982 r. został czasowo zwolniony z internowania. W dniu 30 IX 1982 r. Pan Zdzisław Jastrzębski został ostatecznie zwolniony z internowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej