Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbański Henryk

Henryk Kazimierz Urbański

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Henryk Urbański prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1989. Był działaczem opozycji antykomunistycznej, kolporterem oraz uczestnikiem akcji pomocowych.
Jako członek NSZZ „Solidarność”, po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy w Stoczni Remontowej „Parnica” w Szczecinie. Pomimo zastosowanych wobec niego represji, w latach 1982-1989 prowadził nielegalną działalność polegającą na kolportażu prasy podziemnej na terenie Szczecina - w Stoczni Remontowej „Parnica”, Zakładach Tworzyw Sztucznych „Wiskord”, Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” oraz w Fabryce Czekolady „Gryf”. 
W ramach struktur podziemnej ,,Solidarności'' zajmował się również organizacją i przeprowadzaniem akcji pomocowych, w ramach których zbierano środki dla osób internowanych, represjonowanych oraz zwalnianych z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków