Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jadwiga Mirosława Maćczak
ur. w 1943 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Jadwiga Maćczak od maja 1984 r. działała wraz z mężem w nieformalnej grupie konspiracyjnej prowadzącej kolportaż nielegalnych pism wydawanych przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność”. Od jesieni 1984 r., po nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami opozycji z terenu Warszawy, przywoziła do Łodzi w celu dalszej dystrybucji m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Sektor” i „Bazę”. 22.04.1985 r. została zatrzymana pod zarzutem udziału w kolportażu prasy i po przesłuchaniu – zwolniona. W jej mieszkaniu dokonano przeszukania, rekwirując kilkadziesiąt egzemplarzy „Biuletynu Łódzkiego”, znaczki „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej, powielacz, papier maszynowy oraz farbę drukarską. Wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi odstąpił od zastosowania wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ze względu na stan jej zdrowia. 15.08.1986 r. sąd umorzył postępowanie karne w tej sprawie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej