Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Kobus

ur. w 1951 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Witold Kobus prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1989. W stanie wojennym kolportował - wśród znajomych i w miejscu pracy, tj. II Oddziale Powszechnej Kasy Oszczędności w Łodzi - prasę podziemną, w tym biuletyny NSZZ „Solidarność”. W połowie 1983 r. zorganizował w swoim łódzkim mieszkaniu przy ówczesnej ul. Marchlewskiego nielegalną drukarnię „Solidarności”, która funkcjonowała ponad sześć miesięcy, a następnie została ewakuowana ze względu na zagrożenie dekonspiracją. Po jej przeniesieniu nadal brał udział w drukowaniu wydawnictw niezależnych oraz dostarczał do nowej siedziby papier i materiały poligraficzne. Od połowy 1984 r. zajmował się tylko kolportażem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków