Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilczyński Mariusz

Mariusz Kazimierz Wilczyński

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
Mariusz Wilczyński, uczeń IX LO w Gdańsku, prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1989. W 1984 był współzałożycielem Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdański, a następnie czołowym działaczem tej organizacji: redaktor, grafik, drukarz i kolporter pisma FMW Region Gdański „Monit”. Był autorem nazwy tegoż pisma.
Współpracował z FMW Region Warszawa, koordynował współpracę między regionami.
Był w grupie osób powołujących Grupy Wykonawcze Federacji Młodzieży Walczącej. Był autorem nazwy formacji oraz aktywnym organizatorem i uczestnikiem akcji GW FMW. W ramach akcji nawołującej do bojkotu wyborów parlamentarnych, 6 października 1985 r. podczas meczu Lechii Gdańsk i Ruchu Chorzów, był autorem transparentu oraz uczestniczył w akcji wywieszenia transparentu z napisem „13 X bojkot! ››Solidarność‹‹” , odpalił gaz łzawiący mający ułatwić ucieczkę wieszającym transparent.
W latach 1983-1989 był współorganizatorem oraz uczestnikiem większości manifestacji solidarnościowych, FMW, akcji Ruchu Wolność i Pokój.
W latach 1986-1988 był redaktorem naczelnym i autorem tekstów w podziemnej edycji pisma Regionu Gdańsk „Solidarność” („Solidarność z lewkami”). Współpracował m.in. z Bogdanem Borusewiczem, Krzysztofem Dowgiałło. Drukował i kolportował na terenie Gdańska wydawnictwa bezdebitowe sygnowane przez wiele organizacji opozycyjnych.
W 1987 r. był twórcą wielkiego transparentu z napisem „Solidarność” eksponowanego podczas manifestacji po mszy św. papieża Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie oraz  współorganizował manifestację po mszy papieskiej.
Używając lokalu konspiracyjnego przy ul. Michałowskiego (mieszkanie Klaudii Moszczyńskiej) w Gdańsku organizował pracę redakcji „Solidarności” Pisma Regionu Gdańskiego koordynując zaplecze wydawnicze, drukarnię i finansowanie pisma.
Uczestniczył w powstawaniu materiałów poligraficznych (blach offsetowych) pisma „Przegląd Polityczny”.
W trakcie strajków w Stoczni Gdańskiej, Północnej  i Remontowej  w 1988 r. był współorganizatorem druku oraz redaktorem pism strajkowych. M.in. pisma „Rozwaga i Solidarność”. Prowadząc "Solidarność" Pismo Regionu Gdańskiego brał udział w wiecach robotniczych na ich terenie,  W ostatni dzień strajku w maju 1988 r, był autorem powieszonego na stoczniowym dźwigu transparentu „strajk trwa”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów