Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilczyński Mariusz

Mariusz Kazimierz Wilczyński

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
Mariusz Wilczyński, uczeń IX LO w Gdańsku, prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1989. W 1984 był współzałożycielem Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdański, a następnie czołowym działaczem tej organizacji: redaktor, grafik, drukarz i kolporter pisma FMW Region Gdański „Monit”. 
W latach 1983-1989 był współorganizatorem oraz  uczestnikiem wielu manifestacji solidarnościowych, FMW, akcji Ruchu Wolność i Pokój. W latach 1986-1988 był redaktorem naczelnym i autorem tekstów w podziemnej edycji pisma Regionu Gdańsk „Solidarność”. W 1987 r. był twórcą wielkiego transparentu z napisem „Solidarność” eksponowanego podczas manifestacji po mszy św. papieża Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie. 
W trakcie strajków  w Stoczni Gdańskiej w 1988 r. był współorganizatorem druku oraz redaktorem pism strajkowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej