Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Jan Krukowski

ur. w 1958 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pan Piotr Jan Krukowski w latach 1975–1976 zajmował się produkcją i kolportażem ulotek przypominających o zbrodni katyńskiej oraz wzywających do protestów przeciwko poprawkom do Konstytucji PRL, a także uczestniczył w malowaniu na murach napisów o treści antykomunistycznej. W marcu 1976 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z aresztowaniem Marka Krukowskiego, podejrzanego o malowanie na murach napisów wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. W drugiej połowie marca 1980 r. Piotr Jan Krukowski został ponownie zatrzymany w czasie kolportowania ulotek wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL oraz wojewódzkich rad narodowych.
Od października 1980 r. działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był współzałożycielem NZS na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie utworzył sieć kolportażu. 25 maja 1981 r. zorganizował marsz na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. 
W dniach 13–14 grudnia 1981 r. w związku z wprowadzeniem stanu wojennego Piotr Jan Krukowski brał udział w strajku studentów na UWr, za co został zatrzymany, a od 27 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Nysie. Zwolniono go 9 kwietnia 1982 r., jednak 19 listopada tegoż roku Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 6 tys. zł grzywny.
Po odbyciu kary nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W okresie 1982–1984 należał do podziemnego Zarządu Uniwersyteckiego NZS. W latach 1983–1984 został redaktorem sygnowanego przez NZS pisma „Komunikat”, był także współautorem wydanej przy wsparciu Agencji Wydawniczej Solidarności Walczącej broszury „Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Rys historyczny”, a ponadto znajdował się w gronie współtwórców dokumentu programowego „NZS po czterech latach. Projekt nowego programu NZS”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów