Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalik Krzysztof

Krzysztof Jan Kowalik

ur. w 1944 roku w m. Czernic
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. siedleckiego. Był jednym z najaktywniejszych działaczy na rzecz tworzenia ogniw Solidarności Wiejskiej na terenie woj. siedleckiego, zwłaszcza w gminie Kłoczew. Pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” RI w Kłoczewie. Był także członkiem Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „S” RI i wchodził w skład 11 osobowego Plenum Zarządu Wojewódzkiego. Był inicjatorem i organizatorem strajku okupacyjnego w Urzędzie Gminy w Kłoczewie w dniach 4-15.09.1981 r. Krzysztof Kowalik współorganizował także i brał aktywny udział w ogólnopolskim strajku okupacyjnym NSZZ „S” RI w Siedlcach w dniach 5.11-14.12.1981 r. Po wyjściu ze strajku, w dniu 17.12.1981 r. przeprowadzono z nim w KWMO w Siedlcach rozmowę ostrzegawczą, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej. W dniu 13.02.1982 roku dokonano przeszukań w zabudowaniach Krzysztofa Kowalika w poszukiwaniu maszyny do pisania i materiałów propagandowych. Krzysztof Kowalik utrzymywał kontakty z podziemnymi strukturami „Solidarności” RI i mimo delegalizacji związku nie zaniechał swojej działalności politycznej. Z tego powodu był inwigilowany i do 1986 roku kontrolowany operacyjnie oraz miał problemy z uzyskaniem zatrudnienia. W 1988 roku był członkiem grupy działaczy związkowych występującej z inicjatywą rejestracji „Solidarności Rolników Indywidualnych” na terenie woj. siedleckiego. W 1989 r. brał udział w spotkaniach działaczy „Solidarności Rolników Indywidualnych” w Siedlcach. Uczestniczył także w Zjeździe Krajowym NSZZ „Solidarność” RI w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN