Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopacz Aleksander
Aleksander Kopacz
ur. w 1966 roku w m. Bochnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016

Biogram

Uczeń Technikum Hutniczo – Mechanicznego w Krakowie – Nowej Hucie, a następnie student Politechniki Krakowskiej.
Począwszy od 1984 r. członek grup młodzieżowych biorących udział w manifestacjach w Nowej Hucie. W latach 1985-89 członek Federacji Młodzieży Walczącej. Członek Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW, organizator grup zajmujących się sporządzaniem napisów na murach, rozklejaniem plakatów, kolportażem ulotek. Uczestnik licznych manifestacji (za udział, w których karany grzywnami). Czynny w kolportażu drugoobiegowych pism FMW, m. in. „ABC Młodych”, a także Solidarności Walczącej i Konfederacji Polski Niepodległej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności