Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Mirosław Bednarski

ur. w 1938 roku w m. Piątek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Mieczysław Bednarski od jesieni 1980 r. do grudnia 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów w Łodzi, gdzie 14.12.1981 r. współorganizował strajk w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniom działaczy „Solidarności”. Po zatrzymaniu 18.12.1981 r. Sąd Wojewódzki w Łodzi wyrokiem z 6.01.1982 r. skazał go na podstawie dekretu o stanie wojennym na karę trzech lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na trzy lata. Był osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi, a następnie w zakładach karnych w Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie. Więzienie opuścił w styczniu 1983 r. w wyniku udzielenia mu przez Sąd Wojewódzki w Zamościu przerwy w odbywaniu kary do 30.07.1983 r. Uchwałą Rady Państwa z 12.04.1983 r. wobec ww. zastosowano prawo łaski poprzez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. W latach 1981-1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej