Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chilewski Stanisław

Stanisław Jan Chilewski

ur. w 1943 roku w m. Horodło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem opozycyjnym związanym ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zasiadał jako członek w Zarządzie Regionu Środkowy-Wschód w Lublinie. W związku z prowadzoną działalnością został internowany 13 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Zamościu. Był przetrzymywany w Ośrodkach odosobnienia we Włodawie i Lublinie. Wolność odzyskał 8 lipca 1982 r. W 1984 r. wyemigrował z powodów politycznych do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej