Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lubańska Stefania

Stefania Elżbieta Lubańska

ur. w 1947 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Od jesieni 1980 r. w strukturach NSZZ „Solidarność” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników. Jej mieszkanie w stanowiło skrzynkę kontaktową dla działaczy opozycji. Ukrywano w nim także osoby poszukiwane.  
Zaangażowana w redakcję i druk pisma OKOR „Solidarność Rolników”. Kolporterka wydawnictw wydawanych przez Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” oraz „Hutnika”. 
Uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków