Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Czesław Tatara

ur. w 1949 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Zdzisław Tatara był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Pełnił funkcję przewodniczącego koła „Solidarności” pracowników księgowości w w/w zakładzie oraz był członkiem Komisji Zakładowej. Pan Zdzisław Tatara zasiadał również w Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ  „Solidarność’. 
W dniu 15 V 1982 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, skąd został zwolniony w dniu 24 VII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej