Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Edward Trociński

ur. w 1953 roku w m. Lubliniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Od 1979 r. pracował w Fabryce Maszyn Budowlanych „Fadroma” we Wrocławiu. Od jesieni 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy. 
W październiku 1981 r. w „Fadromie” rozpowszechniał podpisaną przez siebie „uchwałę” w sprawie bieżącej sytuacji społeczno-politycznej kraju, publicznie krytykując ustrój i naczelne organy PRL.
1 stycznia 1981 r. zainicjował akcję zbierania podpisów wśród pracowników na rzecz wyprowadzenia organizacji partyjnej z fabryki. Za powyższe pan Jerzy Trociński w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany. Był osadzony w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Łupkowie, Załężu i Kielcach. Podczas pobytu w OO. w Strzelcach Opolskich podjął protest głodowy przeciwko internowaniu. Ponadto wznosił okrzyki przeciwko panującemu ustrojowi, co zdaniem władz prowokowało innych do nieposłuszeństwa i nieprzestrzegania porządku obowiązującego w Ośrodku. Z internowania został zwolniony 23 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności