Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kostanecki Andrzej

Andrzej Józef Kostanecki

ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Andrzej Kostanecki prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. 
Był aktywnym działaczem gorzowskiego NSZZ ,,Solidarność’’, autorem oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 r. kontynuował działalność w podziemnej ,,S’’. Od 1982 roku zajął się organizacją drukarni, pisaniem tekstów oraz kolportażem czasopism ,,Feniks’’ i ,,Solidarność Stilonowka’’.
W związku z działalnością opozycyjną został zatrzymany w dniu 25.08.1985 r. Przebywał w Areszcie Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, następnie 03.09.1985 r. został przewieziony do Zakładu Karnego w Nowogardzie, gdzie przebywał do 08.11.1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22.04.1986 r. został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2 lat i obciążony kosztami postępowania w wysokości 3600 złotych. 
Od 15.05.1986 r. do 15.05.1988 r. został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę. 
Pomimo zastosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Od stycznia 1987 r. współtworzył Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ ,,S’’ w miejscu pracy.
Do lipca 1989 r. był pod stałą obserwacją gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN