Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eugeniusz Kołczykiewicz
ur. w 1935 roku w m. Strzałkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2017

Biogram

Pan Eugeniusz Kołczykiewicz w latach 1984–1989 działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Wałbrzycha. W swoim mieszkaniu organizował nielegalne spotkania, kolportował podziemne wydawnictwa i znaczki, z których dochód był przeznaczony na cele związkowe. Współorganizował akcje protestacyjne. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu. Współorganizował pielgrzymki działaczy NSZZ „S” do Częstochowy, na spotkania z Janem Pawłem II i do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej