Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Marian Leśniewski

ur. w 1945 roku w m. Łukowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Stanisław Leśniewski należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Piast” w Bieruniu. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym w ww. zakładzie pracy. W kolejnych latach utrzymywał kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”, organizował pomoc finansową m. in. dla zwolnionego z pracy za działalność związkową kolegi, kolportował ulotki. 
W kwietniu i maju 1985 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wielokrotnie dokonywali rewizji w miejscu zamieszkania Pana Stanisława Leśniewskiego. 
W dniu 28 V 1985 r. ww. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Pan Stanisław Leśniewski został oskarżony o rozpowszechnianie ulotek na terenie KWK „Piast” w Bieruniu oraz o uczestniczenie w spotkaniach mających na celu organizowanie druku i kolportażu ulotek. Z Aresztu Śledczego w Katowicach został zwolniony 3 XII 1985 roku. Ze względu na charakter prowadzonej przez Pana Stanisława Leśniewskiego działalności, Sąd Rejonowy w Mikołowie wyrokiem z dnia 9 IV 1986 r. skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, 200 tysięcy złotych grzywny i opublikowanie wyroku w „Trybunie Robotniczej”. Na poczet orzeczonej kary, Sąd zaliczył okres tymczasowego aresztowania Pana Stanisława Leśniewskiego, tj. od dnia 28 V do 3 XII 1985 r. Natomiast w dniu 27 VIII 1986 r., Sąd Rejonowy w Mikołowie w wydanym wówczas Postanowieniu, darował Panu Stanisławowi Leśniewskiemu pozostałą część kary pozbawienia wolności. 
W międzyczasie ww. został objęty rozpracowaniem operacyjnym prowadzonym przez SB RUSW w Tychach w latach 1985-1990. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej