Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Irena Jastrzębska

ur. w 1946 roku w m. Bobrowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Irena Jastrzębska od marca 1981 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieradzu Oddział w Wieluniu. W październiku i listopadzie 1981 r. współorganizowała akcje strajkowe w miejscu pracy, występując m.in. z postulatami płacowymi. Od 14.12.1981 r. do 10.03.1982 r. była internowana. Przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu oraz Areszcie Śledczym w Poznaniu, skąd 10.01.1982 r. miała zostać przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi. Podczas transportu doszło do wypadku i trafiła do szpitala. W latach 1982–1986 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej