Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Gołdynia

ur. w 1937 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Jadwiga Gołdynia w listopadzie 1980 r. weszła w skład Zarządu ZKZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, następnie została członkiem prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” do spraw kulturalno-oświatowych i kobiet. Należała do redakcji pisma związkowego „Ozon”, do którego pisała artykuły, aktywnie zaangażowała się w pracę w zakładowym radiowęźle, który wykorzystywała do celów związkowych. 
W dn. 16 XII 1981 r. Pani Jadwiga Gołdynia została internowana w ZK w Cieszynie, ponieważ w dn. 14 XII 1981 r. wraz z innymi zorganizowała masówkę, podczas której żądano cofnięcia stanu wojennego i zwolnienia osób internowanych. W dn. 23 XII 1981 r. internowanie zamieniono na areszt tymczasowy. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dnia 14 I 1982 r. uniewinniona i zwolniona z aresztu w dn. 15 I 1982 r. Po zwolnieniu z aresztu nadal kontrolowana operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1984-1986 zaangażowała się druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej