Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Mariusz Szuliński
ur. w 1963 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

W latach 1982-1987 był członkiem działających na warszawskim Grochowie Grup Oporu „Solidarni”, a także członkiem Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S” (KPMS) oraz sekcji specjalnej o kryptonimie „Armenia”.
Uczestniczył w akcjach ulotkowych, kolportażu podziemnej prasy i wydawnictw oraz malowaniu napisów na murach. Brał udział w akcjach sabotażowych oraz osłonowych podczas nadawania audycji Radia „Solidarność”. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków