Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Sławomir Dzięga
ur. w 1951 roku w m. Radzyń Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Członek NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. W latach 1983-89 zaangażowany w działalność drugoobiegowego Wydawnictwa Myśli Nieinternowanej w Krakowie, w szczególności zajmując się konstrukcją i obsługą maszyn offsetowych. Ponadto czynny w kolportażu wydawnictw podziemnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków