Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Plewa Bolesław

Bolesław Plewa

ur. w 1951 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Produkcji Sprzętu Technicznego w Sosnowcu. W ramach aktywności w strukturach „Solidarności” m.in. dostarczał (w październiku 1980 r.) do swojego zakładu prasę związkową z Huty Katowice (pismo „Wolny Związkowiec”). Od stycznia 1981 r. przebywał na rencie inwalidzkiej. Został internowany 13 grudnia 1981 r. na wniosek Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Sosnowcu. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Z uwięzienia został zwolniony 6 marca 1982 r. Po wyjściu na wolność był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. W drugiej połowie 1982 r. zdecydował się na wyjazd emigracyjny do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej