Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gobis Józef
Józef Zbigniew Gobis
ur. w 1955 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Józef Gobis będąc uczniem Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie, 17.12.1970 r. został postrzelony przez pacyfikujących szczecińską manifestację grudniową funkcjonariuszy milicji i żołnierzy LWP. Obrażenia Józefa Gobisa - rana postrzałowa kości ramiennej lewej ze złamaniem wieloodłamowym oraz rana postrzałowa klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca lewego i przepony - zostały zakwalifikowane do ciężkich uszkodzeń ciała.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

M. Paziewski, Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2013
A. Strokowski, Lista ofiar. Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2009
J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012