Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gobis Józef

Józef Zbigniew Gobis

ur. w 1955 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Józef Gobis będąc uczniem Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie, 17.12.1970 r. został postrzelony przez pacyfikujących szczecińską manifestację grudniową funkcjonariuszy milicji i żołnierzy LWP. Obrażenia Józefa Gobisa - rana postrzałowa kości ramiennej lewej ze złamaniem wieloodłamowym oraz rana postrzałowa klatki piersiowej z uszkodzeniem płuca lewego i przepony - zostały zakwalifikowane do ciężkich uszkodzeń ciała.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Paziewski, Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2013
    • A. Strokowski, Lista ofiar. Grudzień 1970 r. w Szczecinie, Szczecin 2009
    • J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012