Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Mieczysław

Mieczysław Bąk

ur. w 1939 roku w m. Radymno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Mieczysław Bąk pracował jako konserwator automatyki w Hucie Szkła Opakowaniowego w Jarosławiu, od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zebrania podziemnych struktur jarosławskiej „Solidarności” oraz drukowanie i kolportaż podziemnych wydawnictw. 23 czerwca 1982 r. został zatrzymany, a od 25 czerwca 1982 r. tymczasowo aresztowany. 16 grudnia 1982 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Rzeszowie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu II Wydział Karny z 11 stycznia 1983 r został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu warunkowym przez 3 lata za działalność w podziemnych strukturach jarosławskiej „Solidarności” oraz za udzielenie pomocy w kradzieży matryc do powielacza, kalki ołówkowej i papieru maszynowego z magazynu biurowego Huty Szkła Opakowaniowego w Jarosławiu. Ponadto sąd wymierzył grzywnę w wysokości 20 000 zł. W latach 1982-1984 objęty był zastrzeżeniem wyjazdu do wszystkich krajów świata wniesionym przez Wydział Śledczy KWMO Przemyśl oraz kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    •  M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005,