Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Durska Zdzisława

Zdzisława Barbara Durska

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
W okresie obowiązywania stanu wojennego ramach działalności opozycyjnej kolportowała w Szczecinie bezdebitowe wydawnictwa (prasę, książki, biuletyny). W późniejszym czasie była związana ze strukturami Polskiej Partii Niepodległościowej. W latach 1988-1989 na terenie Politechniki Szczecińskiej dążyła do założenia wśród pracowników fizycznych Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Prowadziła akcję zbierania podpisów pod petycją o przywrócenie legalizacji i ponowne zarejestrowanie NSZZ „Solidarność”. Petycje w formie listów były przesyłane do: Sejmu PRL, Rady Państwa, do wiadomości Prymasa Polski i Episkopatu. W związku ze swoją działalnością opozycyjną była rozpracowywana i inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Szczecinie do końca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN