Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Treffler Franciszek

Franciszek Treffler

ur. w 1933 roku w m. Kopań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Biurze Projektów „Prosynchem” w Gliwicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z organizatorów nielegalnej struktury działającej pod nazwą „Gliwicka Delegatura RKW NSZZ Solidarność”, pełnił w niej kierownicze stanowisko. Zorganizował tzw. II garnitur Terenowego Oddziału Zarządu Regionalnego w Gliwicach, który wydawał w formie ulotek biuletyn informacyjny. Za powyższą działalność został internowany 6 marca 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a następnie w Ośrodku w Uhercach. Wolność odzyskał 23 lipca 1982 r. W kolejnych latach uczestniczył w organizowaniu pomocy dla osób internowanych i ich rodzin. W okresie 1982-1986 był wielokrotnie zatrzymywany, a do 1988 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN