Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dębski Wojciech

Wojciech Władysław Dębski

ur. w 1946 roku w m. Łowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Miejskiej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kielcach. Po ogłoszeniu stanu wojennego, tj. w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 30 sierpnia 1982 r., był zaangażowany w działalność zawieszonego Związku. Uczestniczył w nielegalnych zebraniach Komitetu Oporu Społecznego. Zajmował się drukowaniem oraz kolportażem drugoobiegowych wydawnictw i biuletynów oraz ulotek zawierających informacje dotyczące zorganizowania manifestacji ulicznych mieszkańców Kielc i pracowników dużych zakładów na terenie Kielce (np. w dniu 31 sierpnia 1982 r. w związku z drugą rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”). 
Z uwagi na prowadzoną działalność w dniu 14 września 1982 r. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 1983 r. został skazany na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat i karę grzywny w wysokości 50000 złotych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN