Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Grzegorz Wieczorek

ur. w 1960 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Ksiądz Andrzej Wieczorek był współtwórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju oraz organizatorem Mszy za Ojczyznę. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego razem  z księdzem Bernardem Czerneckim- kapelanem jastrzębskiej „Solidarności”- organizował pomoc dla rodzin aresztowanych, internowanych oraz górników zwolnionych z pracy w związku z działalnością w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Pomoc ta prowadzona była w ramach powołanego przy w/w parafii Społecznego Komitetu Pomocy Represjonowanym.
Ksiądz Andrzej Wieczorek zajmował się kolportowaniem nielegalnej prasy wydawanej przez „Solidarność”, m.in. „RIS” i „OŚĆ”, udostępniał pomieszczenia należące do parafii na cele spotkań działaczy opozycyjnych. 
Aktywnie wspierał protestujących górników jastrzębskich kopalń podczas strajków w sierpniu 1988 r. Ponadto ksiądz Andrzej Wieczorek współpracował z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” działającymi na terenie Jastrzębia-Zdroju. Wspólnie ze wspomnianym księdzem Bernardem Czerneckim doprowadził do powstania na terenie parafii pw. MMP Matki Kościoła podziemnej poligrafii. 
Od 1987 r. ksiądz Andrzej Wieczorek brał udział w pracach Klubu Inteligencji Katolickiej w Jastrzębiu-Zdroju. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków