Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Remigiusz Marian Lenczyk

ur. w 1940 roku w m. Smyga
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Pan Remigiusz Lenczyk od wczesnych lat osiemdziesiątych XX w. kolportował publikacje podziemne, takie jak „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Walka”, „Z Dnia na Dzień”. W prowadzonym przez siebie antykwariacie przy pl. Uniwersyteckim 8 we Wrocławiu zorganizował punkt kolportażu konspiracyjnych wydawnictw. W lipcu 1982 r. był jednym z redaktorów pisma „Emisariusz”. Od września 1982 do kwietnia 1983 r. współredagował niezależny miesięcznik satyryczny „Ślepowron”.   
W latach 1986-1989 związany był z Solidarnością Polsko-Czechosłowacką, współpracował z Jarosławem Brodą i Mirosławem Jasińskim w charakterze kolportera wydawnictw Biblioteki Literatury Czeskiej oraz Biuletynu SPCz. Zajmował się przerzutem przez zieloną granicę w obie strony oraz ukrywaniem we Wrocławiu zagrożonego aresztem Stanislava Devátego, rzecznika Karty 77. W listopadzie 1989 r. uczestniczył w organizacji międzynarodowego seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem".
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia "Solidarności". Opozycja w PRL 1976-1989, t. 4, red. J. Olaszek i in., Warszawa 2020.
    • S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001.