Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stasiak Remigiusz

Remigiusz Julian Stasiak

ur. w 1958 roku w m. Nowa Sól
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od 1982 r., jako pracownik Zakładów Włókien Chemicznych „Elana" w Toruniu, zajmował się kolportażem podziemnej prasy i wydawnictw w miejscu pracy. W 1984 r. był współpracownikiem Radia Solidarność w Toruniu zorganizowanego przez Stanisława Śmigla. W latach 1986-1989 współpracował z „Toruńskim Informatorem Solidarności" a także przygotowywał fotoskład w podziemnym wydawnictwie „KWADRAT" (kontynuacji Toruńskiej Oficyny Niezależnej). Pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa z uwagi na wykonywanie dokumentacji fotograficznej podziemnych akcji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pielgrzymek na Jasną Górę i na grób ks. Jerzego Popiełuszki, pobytów Jana Pawła II w Polsce, represji SB a także procesów, mszy i akcji patriotycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, t.3: Polska Północna, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010