Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Heldt Zbigniew

Zbigniew Leszek Heldt

ur. w 1955 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Zbigniew Heldt był pracownikiem Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toruniu.
Był członkiem NSZZ „Solidarność”, pełniącym funkcję w straży robotniczej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
W dniu 8 marca 1982 r. w trakcie rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej przez funkcjonariusza SB w Toruniu wyraził zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz deklarował swoją gotowość do podjęcia strajku mającego na celu ukaranie winnych tamtych wydarzeń. Krytycznie ocenił ówczesne władze oraz zdecydowanie określił swoją przynależność związkową i poparł działania NSZZ „Solidarność”.
Za przyjętą wówczas postawę został uznany za osobę „mogącą naruszać ustanowiony porządek  prawny w okresie stanu wojennego” i internowany w okresie od 17 marca  do 29 kwietnia 1982 r. w Ośrodkach Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do listopada 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej