Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marcinek Andrzej

Andrzej Józef Marcinek

ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Począwszy od 1978 r. zaangażowany w działania mające na celu upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada. W tym celu m. in. drukował karty z wizerunkami Józefa Piłsudskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Podczas pacyfikacji strajku potajemnie opuścił hutę. W okresie późniejszym związany z strukturami podziemnej „Solidarności”, kolportując druki drugoobiegowe. 
W latach 80. czynny w środowiskach piłsudczykowskich w Krakowie. W latach 1984-88 współorganizator i uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc (w 1984 r. okazany grzywną przez kolegium do spraw wykroczeń po przerwaniu marszu w Jędrzejowie).  Zaangażowany w prace związane z odnową kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnik niezależnych uroczystości upamiętniających rocznice narodowe. 
W 1988 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011