Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lesław Bolesław Martin

ur. w 1948 roku w m. Goleniów Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Lesław Martin od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” we Wrocławiu. Od 13.12.1981 r. do 09.03.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Nysie, a następnie od 10.05-23.07.1982 r. ponownie internowany w Grodkowie. 
W latach 1982-1985 uczestniczył w podziemnych strukturach zakładowej „Solidarności” i kolportażu Regionalnego Komitetu Strajkowego „Solidarność” Dolny Śląsk. Kolportował podziemne pisma, między innymi: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląska”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Walcząca”.
Od 1982 do 1985 r. był związany z Solidarnością Walczącą. W dniu 23.01.1985 r. zmarł w wyniku obrażeń odniesionych na skutek upadku z kładki nad torami Dworca PKP Wrocław Główny. Okoliczności śmierci nie zostały do końca wyjaśnione.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej