Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Wysocki

ur. w 1957 roku w m. Gryfów Śląski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Antoni Wysocki od 1975 r. pracował w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączność w Legnicy jako kierowca. W 1976 r. zwolniono go z pracy za wystąpienie przeciwko komunistycznym władzom.
W sierpniu 1980 r. zaangażował się w organizację strajku w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie - baza w Polkowicach. Był przewodniczącym Komitetu Strajkowego. W latach 1981-1989 był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” i współpracownikiem Solidarności Walczącej. Kolportował wydawnictwa podziemne m.in. „Zagłębie Miedziowe”, „Gazeta Lubińska”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”.  W 1982 r. ponownie został zwolniony z pracy ze względu na działalność opozycyjną. Od 1983 r. aktywnie współpracował z Duszpasterstwem Ludzi Pracy w Lubinie, organizował manifestacje upamiętniające Zbrodnię Lubińską. Ponadto, w 1988 roku był założycielem, a od 1989 przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” PKS Lubin i przewodniczącym Komisji Zakładowej. 
Poza tym pan Antoni Wysocki od 1989 r. był również inicjatorem powstawania Komitetów Organizacyjnych NSZZ „Solidarność” w innych zakładach pracy na terenie Lubina, a także aktywnym działaczem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Lubinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej