Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Daniłowicz Marek

Marek Daniłowicz

ur. w 1958 roku w m. Leszczewek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W dniu 26 lutego 1981 r. zorganizował w kościele św. Piotra i Pawła w Suwałkach zebranie założycielskie „Solidarności Wiejskiej”. Wówczas został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „Solidarność Wiejska” w Suwałkach oraz delegatem na Zjazd Krajowy w Poznaniu. 
Ściśle współpracował z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim „Solidarność” Regionu Pojezierze. 30 kwietnia 1981 r. reprezentując NSZZ RI „S” był sygnatariuszem porozumienia z  wicewojewodą suwalskim w sprawie polityki rolnej województwa. Ponadto był inspiratorem akcji protestacyjnych rolników w województwie, autorem wielu ulotek i plakatów o treściach antyreżimowych. 
W dniach 9-11 października 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach, a następnie w listopadzie i grudniu 1981 r. w Ogólnopolskim Komitecie Strajkowym w Siedlcach. Był także organizatorem przygotowywanego na 17 grudnia 1981 r. strajku generalnego rolników w województwie suwalskim. 
W związku z prowadzoną działalnością w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach, a następnie 5 kwietnia 1982 r. przetransportowany do OO. w Kwidzynie skąd został zwolniony 2 czerwca 1982 r. na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Suwałkach z 25 maja 1982 r. 
Po wyjściu z internowania utrzymywał kontakty z byłymi członkami NSZZ RI „Solidarność”. W dniach 22-25 lutego 1983 r. brał udział w tzw. „rekolekcjach” dla rolników, które odbyły się w Czarnej koło Krakowa. Było to konspiracyjne spotkanie członków  Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. 28 kwietnia 1983 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 h w związku z podejrzeniem, że może zakłócić przebieg obchodów 1 Maja. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną oraz przeszukano jego mieszkanie. 
W okresie od 1 lutego 1982 r. do 1 lutego 1984 r. otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę. W dniu 30 września 1985 r. emigrował z powodów politycznych na pobyt stały do USA. 
Biogram opracowano na podstawie: