Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marianna Barbara Rygielska

ur. w 1949 roku w m. Krobia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Marianna Rygielska od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność związkową, zajmując się kolportażem ulotek na terenie Zakładów Maszyn Biurowych „Predom-Metron” w Toruniu.
Dnia 9 kwietnia 1982 r. została tymczasowo aresztowana jako podejrzana o kolportaż nielegalnych pism „Solidarności” w miejscu pracy. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 17 maja 1982 r. została skazana na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę więzienia odbywała w Zakładach Karnych w Bydgoszczy-Fordonie oraz Krzywańcu. W dniu 11 sierpnia 1982 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok obniżający okres wymierzonej kary o pół roku. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 1983 r. darowano jej karę pozbawienia wolności na mocy ustawy o amnestii. W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1982-1984.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003